ANTISTATIK

CHARAKTERISTIKA

Dvouvrstvá jednobarevná stěrková podlaha na bázi modifikovaných syntetických pryskyřic a příměsí elektrovodivých částic.  

POVRCH

- jednobarevný

- protiskluzový

- antistatický s možností dalších úprav

- barevné a optické rozdělení různých úseků

- u stěn je možné provedení zaobleného fabionu s vytažením soklu do libovolné výše

- barva povrchu RAL 7032,7035,7038-7042. Další barevné odstíny nutno konzultovat. 

OBLAST POUŽITÍ

- počítačové sály

- operační sály

- lakovny

- provozovny s nebezpečím výbuchu vznikem statického náboje

- elektrorozvodny

- laboratoře

VÝHODY 

- snadná oprava a údržba

- antistatická případně elektrovodivá

- odolnost vůči chemické a mechanické zátěži a teplotním změnám

- bezespará 


 APLIKACE

1. VRSTVA - zhotovení elektrovodivého můstku - na suchý a vyzrálý podklad po předchozí dokonalé přípravě (oprava dilatací, trhlin). Pomocí měděné fólie provedeme na podlaze vodivou mříž, která se ukončí připojením na zemnící soustavu objektu. 

2. VRSTVA - svodová penetrační vrstva Nanáší se pomocí kovového hladítka. Pro lepší dodržení výšky vrstvy a celkové rovinatosti podlahy je do směsi přimíchána křemičitá frakce. 

3. VRSTVA - finální a barevná úprava.Po odstranění přebytečných křemičitých písků a vybroušení rovinatosti předchozí vrstvy nanášíme pomocí zubaté stěrky finální barevnou vrstvu. Tato se volí z materiálu, který trvale odolá předpokládané chemické zátěži, připadně UV záření.


DOBA REALIZACE

500 m2 
Jedna pracovní četa - 2 dny
 
PRŮCHODNOST

Po 10 hodinách při 20 °C lze podlahu plně zatížit.  

      TECHNICKÉ PARAMETRY        

- pevnost v tlaku ----------------------- 70 MPa
- tvrdost -------------------------------- 60 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ------------ 35 MPa
- vodivost ------ 10 kOhm -100 MOhm dle pož.
- rázová houževnatost -------------- 1,3 kJ/m2
- přilnavost k podkladu ----------- >beton B30
- obrusnost dle Böhma --------------- 7,21 cm
- tloušťka vrstvy ------------------------- 4 mm
- lineární smrštění po vytvrz. ---------- 0.10%
- požární klasifikace ------------------------ C 1

ZATÍŽENÍ

Dosud největší zatížení této podlahy je ve výrobně hliníkového prášku Alboschlenk Bojkovice.   

VZOREK

Získáte na základě vyžádání.

CENA

Je uvedena v ceníkovém listu. Vícepráce jsou předem určeny a naceněny dle skutečného stavu podkladové desky.

Kontaktní informace

RIVAL FLOOR, s.r.o.

Tovární 2013

686 03 Staré Město

tel. : +420 572 542 680

gsm : +420 608 866 376

email: rival@rivalfloor.cz

Potřebujete poradit ?
Neváhejte nás kontaktovat.