ANTISTATIK

CHARAKTERISTIKA

Dvojvrstvová jednofarebná stierková podlaha na báze modifikovaných syntetických živíc a elektrovodivých častíc.

POVRCH

- antistatický

- protišmikový

- jednofarebný s možnosťou dalších úprav - farebné a optické rozdelenie rôznych úsekov

- pri stene je možné zhotovenie zaobleného fabionu s vytiahnutím soklu do ľubovoľnej výšky

OBLASŤ POUŽITIA

- počitačové sály

- operačné sály

- lakovne

- prevádzky s nebezpečenstvom výbuchu vznikom statického náboja 

- elektrorozvodne 

- labolatória

VÝHODY

- ľahká oprava a údržba

- antistatická prípadne elektrovodivá

- odolnosť voči chemickej a mechanickej záťaži a teplotným zmenám 

- bezešpárová 


 

Aplikácia

1. VRSTVA - zhotovenie elektrovodivého mostu - na suchý a vytvrdnutý podklad po predchádzajúcej dokonalej príprave (oprava dilatácií, trhlin). Pomocou medenej fólie spravíme na podlahe vodivú mrežu, ktorá sa ukončí pripojením na zemniacu sústavu objektu. 

2. VRSTVA - zvodová a penetračná vrstva, nanáša sa kovovým hladítkom. Pre lepšie dodržanie výšky vrstvy a celkovej rovinatosti je do zmesi vmiešaná kremičitá frakcia. 

2. VRSTVA -. finálna a farebná úprava. Po odstránení prebytočných kremičitých pieskov a vybrusení rovinatosti predchádzajúcej vrstvy nanášame pomocou zubatej stierky finálnu farebnú vrstvu.Táto vrstva sa vyberá z materiálov, ktorý trvale odolá predpokladané chemické zaťaženie, prípadne UV žiarenie. 


 

DOBA REALIZÁCIE

500 m2 
Jedna pracovná skupina - 2 dni
 
 
PRIECHODNOSŤ

Po 10 hodinách pri 20 °C,

možno podlahu plne zaťažiť. 

TECHNICKÉ PARAMETRE        

- pevnosť v tlaku --------------------------- 70 MPa 

- tvrdosť -------------------------------------60 MPa

- pevnosť v ťahu pri ohybe ----------------35 MPa 

- vodivosť ------- 10 kOhm -100 MOhm podľa pož. 

- rázová odolnosť ------------------------1,3 kJ/m2

- prilnavosť k podkladu-------------------beton B30

- obrusnosť podľa Böhma------------------7,21 cm

- hrúbka vrstvy ------------------------------ 4 mm

- lineárne zmrštenie po vytvrdnutí----------0.10% 

- požiarna klasifikácia----------------------------C 1

ZAŤAŽENIE

Doposiaľ najväčšie zaťaženie tejto podlahy je vo výrobe hlinikového prášku Alboschlenk Bojkovice. 

Kontaktní informace

RIVAL FLOOR, s.r.o.

Tovární 2013

686 03 Staré Město

tel. : +420 572 542 680

gsm : +420 608 866 376

email: rival@rivalfloor.cz

Potřebujete poradit ?
Neváhejte nás kontaktovat.